Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád z 11.6.2014

 

Provozní řád tenisového areálu

 

 

 

    

 

 

Provozovatel: Obec Šabina

 

    

Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele tenisového areálu. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

Z areálu bude  vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení policii ČR. Návštěvníci jsou povinni hradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na majetku tenisového areálu nebo na majetku jiných návštěvníků.

 

 

Návštěvník je povinen

 

 

  • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
  • šetřit a chránit prostory i vybavení tenisového areálu
  • po ukončení hry upravit povrch koštětem případně hrablem
  • vstupovat na hřiště pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch

 

 

 

 

 

Návštěvníkům je zakázáno

 

 

·       hrát na vysušené antuce, každý hráč je povinen hřiště v případě potřeby před hrou pokropit, v případě nutnosti i během hry (o puštění vody je třeba požádat ve Staré hospodě u p. Fraňka)

·       jezdit po tenisovém hřišti na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích

·       jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí

 

 

 

Užívání sportoviště

 

 

·       Přednostně využívat sportoviště mohou ti tenisté, kteří se bez nároku na odměnu podílí na údržbě a úpravách tenisového areálu, jejich seznam je každoročně aktualizován a je přílohou tohoto řádu

·       Pro tenisty-brigádníky s právem přednostního hraní je vyhrazena doba v Pondělí-Pátek od 17.00 do 20.00 hodin a v Neděli od 9.00 do 12.00 hodin.

 

·       na stránkách obce Šabina a stránkách www.tenissabina.estranky.cz je uveden odkaz na rezervační formulář

 

·       klíč od skladu, ve kterém je lajnovačka a tenisová síť, je dostupný na obecním úřadě v Šabině tel. 352 693 449, ve Staré hospodě u p. Romana Fraňka a u p. Milana Radoše 602 291 436

 

 

·       rezervace hrací doby se provádí výhradně přes internet, nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na hřiště ke hře ve stanovenou dobu, je hřiště po uplynutí 10 minut považováno za volné pro další zájemce;

 

·       základní hrací doba pro hru singlů je 60 minut, tato doba zahrnuje i čas na úpravu povrchu; pro čtyřhru platí základní hrací doba 120 minut; základní hrací dobu lze prodloužit pouze tehdy, když nebude žádný další zájemce o hru

 

·       tenisová zeď je veřejně přístupná, bez možnosti rezervace, ale jinak za shodných podmínek jako kurt

 

Případné poškození, nebo znečištění hřiště oznamte neprodleně na některé z výše uvedených telefonních čísel

 


 

     Tento provozní řád tenisového areálu byl schválen zastupitelstvem obce Šabina dne 11.6.2014.